Rospuda

Spływ rzeką Rospudą ze Stanicy Wodnej w Małych Raczkach do Uroczyska Święte Miejsce.